HOTELLFASTIGHETSBOLAGET CIBOLA

Med ambition att expandera inom segmentet destinationshotell kommer Cibola Holding AB att förvärva, utveckla, förvalta och drifta hotellanläggningar.

Målsättningen är att skapa destinationer där plats för återhämtning, kontemplation och vila från vardagen finns.

Genom att utveckla det traditionella inom hotellbranschen och våga vara innovativa kan vi ha kontroll över både fastighet och verksamhet.