10 tips – Så skapar du ett bra möte

10 tips – Så skapar du ett bra möte på Norrlands största mötesplats
4 december, 2016 Frösö Park Hotel

10 tips – Så skapar du ett bra möte på Norrlands största mötesplats

Är du sugen på ett möte i annorlunda miljö? Vi erbjuder ett 20-tal möteslokaler däribland flera konceptrum. Boka köket, styrelserummet eller konceptrummet BOX för en annorlunda mötesupplevelse. Här kommer 10 goda råd och tips för ett lyckat och uppskattat möte.

Förbered väl

  1. Mötets syfte. Varför ska du ha mötet? På vilket sätt bidrar mötet till att komma framåt?
  1. Mål. Sätt ett tydligt mål med mötet. Vad är det du vill uppnå, vad ska hända när mötet är över?
  1. Bjud in dem det gäller. Om du vet vad du vill med mötet så är det lättare att veta vilka som ska delta.
  1. Gör en mötesordning. Hur ska du genomföra mötet för att uppnå målet? Gör en mötesordning. Bestäm hur lång tid varje del får ta. Kom ihåg att boka in en gruppaktivitet ute eller tid för alla att promenera, springa eller testa vår SPA-avdelning. Vi vet att rörelse ger bra idéer! Kanske kan en del av mötet ske under en promenad på S.t Olavsleden?

Vid mötet

  1. Inled mötet med att gå igenom mötets syfte och mål.
  2. Anteckna beslut och utse en ansvarig person på varje uppgift
  1. Ta pauser och rör på er. Använd skogen och isen runt Frösö Park som idéskapare.
  2. Avsluta mötet med att sammanfatta vad ni diskuterat och vilka beslut som har tagits och se till att alla vet vad nästa steg är!
  1. Bestäm tid för nästa möte

Följ upp

10. Se till att deltagarna får dokumentation från mötet inom några dagar.

11.  Börja nästa möte med att återrapportera vad förra mötets beslut och aktiviteter resulterade i. Det visar att ni kommer framåt och era möten leder någon vart.